Боева Ольга Ивановна

Менеджмент

Направление: Организация здравоохранения

Тематика блога: Медицина и бизнес